Kalendár

Júl
P U S Š P S N
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Aktuality
0/0

Kurzy opatrovania

Rozsah výučby:   226 vyučovacích hodín

Forma výučby:    Denná

Cena:                   300,- €  

Miesto výučby:    - SČK územný spolok Bardejov, ul. Hurbanova 18,  Bardejov

                            - SČK územný spolok Bardejov, Nám. Sv. Mikuláša 24,  Stará Ľubovňa

Doklad o ukončení kurzu:      Osvedčenie o získanom vzdelaní     

Prax:                                       - Hospic  Matky Terezy,  Bardejovská Nová Ves

                                               - Sociálne a ošetrovateľské centrum „In Vita“, Zborov

                                               - Nemocnica s poliklinikou, Bardejov

                                               - Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov

                                               - Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa

PROFIL  ABSOLVENTA

 

Absolvent kurzu je schopný kvalifikovane poskytovať opatrovateľskú starostlivosť v domácnostiach a sociálnych zariadeniach.Odborná príprava v celosvetovo uznávanej organizácii je garanciou úspešného uplatnenia v sociálnej oblasti doma i v zahraničí.
 

TEORETICKÁ  VÝUČBA


Úvod do opatrovateľstva, komunikácia v opatrovateľstve, etické princípy a práca s klientom; fyziológia ľudského tela; opatrovanie pri systémových ochoreniach; prevencia v opatrovateľskej službe; základy fyzioterapie; sociálne a právne normy; opatrovateľstvo – teoretická výučba; opatrovanie v detskom veku; prvá pomoc
 

PRAKTICKÁ  PRÍPRAVA


Prakticky nácvik opatrovateľských techník a prvej pomoci
 

ZÁVEREČNÉ  SKÚŠKY


Písomný test, praktická a ústna skúška  z opatrovateľstva a prvej pomoci
 

PODMIENKY


Vek nad 18 rokov, minimálne ukončená základná škola a lekárske potvrdenie o spôsobilosti pre vykonávanie opatrovateľských činností

Rozhodnutie MPSVaR SR o udelení akreditácie

č.s. 73/2010-I/20, č.z. 22929/2010 zo dňa 14.4.2011;

č.s. 8688/2013-M_OSS, č.z. 13227/2013 zo dňa 13.3.2013;

č.s. 4275/2015-M_OSS, č.z. 10346/2015 zo dňa 2.3.2015;

č.s. 11105/2016-M_OSS, č.z. 23060/2016 zo dňa 02.03.2015;

č.s. 6036/2017-M_OSS, č.z. 13829/2017 zo dňa 24.03.2017;


Kurz spĺňa požiadavky ďalšieho vzdelávania zamestnancov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

 

Záujem o kurz opatrovania

Súbory na stiahnutie